Home

 

 

 

 

 

Welkom op de website van Wijkplatform Kort Ambacht!

Wat doet het Wijkplatform?Winkelcentrum_Kort_Ambacht
Het wijkplatform Kort Ambacht bestaat uit een aantal vrijwilligers die de wijk een warm
hart toedragen en medeburgers willen helpen om de veiligheid en leefbaarheid van de buurt te bevorderen.

Waarvoor kan ik bij het Wijkplatform terecht?
Het wijkplatform is de aangewezen plaats voor burgers die iets willen weten of zeggen over
hun eigen woonomgeving. Omdat de platformleden goede contacten hebben met de gemeente,
het opbouwwerk, woningcorporaties en de politie, waarbij ze als bemiddellaar of wegwijzer kunnen
optreden.
Heb je een idee ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, dan horen wij dat graag!
Misschien is het mogelijk dat het Wijkplatform een (financiële) bijdrage kan leveren!

WIl je meer weten, wil je lid worden of wil je een idee delen? Benader ons via de onderstaande gegevens.