Home

 

 

 

 

Welkom op de website van Wijknetwerk Kort Ambacht!

Wat doet het Wijknetwerk?Winkelcentrum_Kort_Ambacht
Sinds kort hebben een aantal partners in de wijk Kort Ambacht elkaar gevonden in de ambitie om van Kort Ambacht samen iets te maken.
Dit zijn de oude leden van het Wijkplatform, maar ook bewoners en een aantal nieuwe partners die samen een sterk netwerk in de wijk willen vormen.

 

 

Waarvoor kan ik bij het Wijknetwerk terecht?
Het wijknetwerk is de aangewezen plaats voor burgers die iets willen weten of zeggen over
hun eigen woonomgeving. Omdat de leden goede contacten hebben met de gemeente,
het opbouwwerk, woningcorporaties en de politie, waarbij ze als bemiddellaar of wegwijzer kunnen
optreden.
Heb je een idee ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, dan horen wij dat graag!
Misschien is het mogelijk dat het Wijknetwerk een (financiële) bijdrage kan leveren!

WIl je meer weten, wil je lid worden of wil je een idee delen? Benader ons via de onderstaande gegevens.